Mandehana, ka mitsangàna, ary mitoria amin'ny vahoaka eo an-kianjan'ny
tempoly ny teny rehetra milaza izany fiainana izany. Asa 5:20
Fifandraisana : radiovatsy@fpma.net
 
 
©
FPMA - Radio Vatsy : radiovatsy@fpma.net